HomeYleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Asiakkaan edustaja, edustaessaan yritystään, palkkaa Hakukonevelhot (HerSecret.fi Oy, 3331060-3) digimarkkinoinninpalveluihin, kuten erillisessä asiakkaalle lähetetyssä tarjouksessa on määritelty.

Nämä ovat Hakukonevelhojen yleiset sopimusehdot. Laadittu 24.1.2024. Viimeisin muutos 13.2.2024.

Yrityksen tiedot:
Hakukonevelhot, Miilukatu 5, 70620 KUOPIO, Finland. Y-tunnus 3331060-3

Mitä sopimuksen osapuolet sitoutuvat tekemään?

Asiakkaan edustajalla on valtuudet tehdä sopimus omasta, yrityksensä tai organisaationsa puolesta. Asiakkaan edustaja antaa meille kaiken tarvittavan projektin suorittamiseksi silloin kun tarvitsemme ja siinä muodossa kuin tarvitsemme. Edustaja tarkistaa työmme, antaa palautetta ja hyväksynnän ajoissa. Määräajat toimivat molempiin suuntiin, joten asiakkaan edustaja sitoutuu myös yhdessä asettamiimme päivämääriin. Asiakas sitoutuu myös noudattamaan sopimuksen lopussa määriteltyä maksuaikataulua.

Meillä on kokemusta ja taitoa tehdä kaikki se, mistä olemme asiakkaan edustajan kanssa sopineet, ja teemme sen ammattimaisesti ja sovittuna ajankohtana. Pyrimme täyttämään kaikki asetetut määräajat, ja lisäksi pidämme kaiken meille antamanne tiedon ja materiaalin luottamuksellisena.

SEO – hakukoneoptimointi

Hakukonevelhot ei ole vastuussa eikä se kontrolloi hakukoneiden käytäntöjä koskien hyväksyttyjen sivustojen ja/tai sisällön tyyppejä tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Yrityksenne verkkosivu voidaan poistaa mistä tahansa hakemistosta tai hakukoneesta milloin tahansa hakukoneen tai hakemiston yksipuolisesta päätöksestä.

Toisinaan hakukoneet poistavat listauksia ilman selvää tai ennustettavaa syytä. Usein listaus ilmestyy uudelleen ilman lisäoptimointia. Jos listaus poistetaan SEO-kampanjan aikana eikä se ilmesty uudelleen 30 päivän kuluessa kampanjan päättymisestä, Hakukonevelhot optimoi kyseisen osan verkkosivusta uudelleen sen hetkisten hakukoneen käytäntöjen mukaisesti.

Lailliset asiat

Hakukonevelhot pidättää oikeuden nimetä muita suunnittelijoita tai alihankkijoita avustamaan projektin tietyissä osissa laadun ja aikataulussa pysymisen varmistamiseksi. Lisäksi pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tarvittavia suunnitteluohjelmistoja, työkaluja, resursseja ja lisäosia, mitkä auttavat meitä projektin toimittamisessa asiakkaalle.

Tekijänoikeudet

Asiakas takaa, että kaikki kuvat, tekstit ja muut materiaalit, joita toimitatte meille, ovat joko itse omistamianne tai että teillä on lupa niiden käyttöön.

Projektimme osalta; pidätämme oikeuden, asiakkaan luvalla, esitellä projektin tiettyjä osia osana portfoliotamme ja kirjoittaa projektista verkkosivustoilla, artikkeleissa ja muissa markkinointimateriaaleissa ja -kanavissa.

Maksut

Vaadimme täyden maksun suorittamista jokaisen kuukauden alussa ennen kuin voimme aloittaa tai jatkaa digimarkkinointityötä. Välttääksemme mahdolliset viivästykset kampanjassa, suosittelemme ottamaan käyttöön suoraveloituksen.

Sopimuksen purkaminen

Jos työ viivästyy tai se keskeytetään asiakkaan pyynnöstä, Hakukonevelhoilla on oikeus laskuttaa työstä seuraavan kuukausisopimuksen päättymispäivään (1. tai 15. päivä, riippuen aloituspäivästä) asti.

Muilta osin tällä sopimuksella ei ole irtisanomisaikaa vaan se voidaan se voidaan purkaa koska tahansa toisen osapuolen kirjallisella ilmoituksella, ellei toisin ole mainittu erillisessä tarjouksessa.

Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan vain, kun asiakkaan edustajat ovat allekirjoittaneet sen. Riippumatta sopimuksen allekirjoituspaikasta, asiakas suostuu siihen, että sopimuksen tekemisen paikka on Suomi (Kuopio) ja kaikki mahdolliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa Kuopiossa.

TOC